Gravhäll 3

HANDELSMAN Peder Enertsen, *1640 • † 1679, hustrun Marine Jensdatter, *1650 • † 1690

Lundborg skriver i sin bok om den 300 års-jubilerande kyrkan 1928 felaktigen att gravstenen är över en "Eneston Mocket". Uppgifter i stadens kyrkobok kring hustruns begravning 1690 och ett på Regionmuseet förvarat, snidat dörröverstycke med inskriften "Er Gud med Oss Huo kand da were imod oss Anno 1672 -- Peder Enertsen -- Marine Jensdatter" visar på de korrekta namnformerna.

Peder Enertsen var bror till den välkände kyrkoherden i Glimåkra Paul Enertsen, prästen som jämte andra prästkollegor från Göinge, balanserade diplomatiskt mellan Christian V och Carl XI under det skånska kriget.

Makarna Enertsen ägde en förnämlig korsvirkesgård på nr. 67 (nu Östra Storgatan 2 -- Norra Kaserngatan 5), samma gård som senare ägdes av rådman Johan Ahlgren.Hustrun gifte om sig 1686 med handelsman Hans Stelling. I äktenskapet med Peder Enertsen hade hon tre döttrar.

Material av grå kalksten. Inskriptioner och ornering. De övre 2/3 av stenen har en framställning av uppståndelsen. Runt kanterna ses bibelcitat (Rom. 8:18 och Baruch 4:23). I ett rektangulärt fält nedtill läses:
NATUS 1640 DENATUS 1679 NATA 1650
DENATA 1690 * HAR VNDER HVILA EHRBOR=
NE OCH HOGACHTADE PAR ENERTZON MOCKET FOR
NAME HANDELSMAN MED DESGVDFRVCHTIGA MA=
KA MARENA IONSDATER GVD FORLANE DEM MED
ALLA CHRISTROGNA EN FROGDEFVLVPSTANDELSE

På övre och högra kanten läses Rom 8:18:
TEXTVSROM:8.V18 TY IAG HALLER THET SA FORE ATT
TENNA TYDSENS UEDERMODA AR ICKE LIKA EMOT TEN HARLIGHET SOM OS
UPPENBARAS SKALL *

På nedre och vänster kant läses Bar 4:23:
TEXTVS BARUCH 4 CAP V 23 IAG HAFVER LATIT
EDER FARA MED SORG OCH GRAT MEN GVD SKALL GIFVA EDER MIG IGEN MED
GLADIE