Gravhäll 29

HANDELSMAN Mathias Mathiason Blömer, troligen död senast 1715, och senare Johan Malin, † 1741

Gravstenen är efter Mathias Mathiasson Blömer var handlande i Kristianstad, troligen död senast 1715. Han omnämns 1709 i andra borgarkompaniet och i samband med avlämningen av livsmedel till danskarna 1710. 1712 vittnar han i
förräderimålet mot Cortemeijer.

Stenen har utnyttjats senare av pastorn Johan Malin. Han var hospitalpräst 1722 och avled i Kristianstad 1741.

Material av grå kalksten. Inskriptioner och ornering. Gravstenens motiv domineras av ett centralt placerat cirkelformat fält med bred vulst. I fältet står att finna personalia. Fyra ärkeänglar står runtomkring och vaktar den. I varje hörn av gravstenen finns medaljonger med evangelister. De håller upp varsin tvåsidiga skrivtavla. Bakom dem finns deras attribut. I de övre hörnen av stenen finns Matteus med dess attribut ängel och Markus med lejonet. I de nedre hörnen
finns Lukas med oxen och Johannes med örnen.

Mellan evangelisterna på stenens övre del står två figurer med långt hår i långa, fotsida kläden och blåser i en och samma basun och håller gemensamt i en krans. Framför basunen materialiseras en krona. Mellan evangelisterna på stenens nedre del finns en dödskalle på vilken det står ett timglas.

Texten på stenen lyder (och då skall man tänka på att stenen använts av två familjer):
MEN THEN RÄTTFÄRDIGE OM HAN ÄN BITTIDA DÖR SÅ ÄR HAN DOCK I ROLIGHET. Pastor Malin död 1741. M. E. Rossou 1749. HÄR UNDERHVILAR FORDOM HANDELSMANNEN HÄR I CHRISTIANSTAD EHRBORNE OCH WÄLFÖRTJÄNTE MATHIAS MATHIASSON BLOMER SOM I HERRANOM AFSOMNADE I SITT 30DE ÅLDERS ÅR.