Gravhäll 28

FACTOR Balthasar Weduwar, *7/7 1682 • † 1755, hustrun Margareta Swerdfeijerd, *7/8 1686 • † 19/2 1750

Factor Weduwar flyttade till Kristianstad i sitt trettionde levnadsår 1712 och blev en av stadens mest ambitiösa näringsidkare. Titeln factor antyder att han var en slags rederiagent som bevakade holländska handelshus intressen i stapelstaden Kristianstad, ev. salthandeln. Med tiden kom factor Weduwar även att inrätta sidenmanufaktur, lädergarveri, tobaksplantager, tobaksspinneri, bli delägare av klädesmanufactorie och ha intressen i Gräsöns gruvor och blyverket vid Simrishamn.

Balthasar Weduwar var även politiker. Riksdagsman ett par gånger. Riksdagen 1723 företrädde han Kristianstad, Ängelholm och Simrishamn. Riksdagen 1726-27 företrädde han Kristianstad, Sölvesborg och Simrishamn. I det kaotiska riksdagsvalet 1740 i Kristianstad, ställde han sig på Rutger van Dohrens sida genom att stödja Kalmarborgaren Claes Heinrich Mett.

Weduwars maka, Margareta Swerdfeijer, var rådmansdotter från Helsingborg. Hon var änka efter Ludolf Platfues (gravsten nr. 26). Genom giftermålet med änkan till Platfues, kom Weduwar att äga fastighet nr. 17-18 i hörnet av Västra Storgatan
och Lilla Torg, idag känd som "Ekbergs hörna".

Material av grå kalksten. Inskriptioner och ornering. Benrangelsman med lie och minnesduk innefattande personalia:
Här under hvilar Factoren och Handelsmannen Balthasar Weduwar född i Amsterdam 7 Julii 1682 död 1755 med sin k. hustru Margareta Swerdfeijer föd i Helsingborg 7 August 1686 död 19 Febr. 1750.

Över liemannen läses: Menniska betenck at tu dö måste

Längs stenens kanter: Gamle, unge, fattige, rike . . . Alle skall nu bli mig like . . . Att then må ewigt fahra wäll