Gravhäll 26

HANDELSMAN Ludolph Platfues, *20/7 1667 • † 9/4 1710, hustrun Margaretha Swärtfeyer

Ludolph var född i Herford, Westphalen. Hustrun gifte om sig efter makens död med Balthazar Weduwar (gravsten nr. 28). Platfues var 1709 kapten vid borgargardet och tillhörde den gisslan som danskarna tog 1710 som säkerhet för den begärda brandskattningen av staden.

Material av grå kalksten. Inskriptioner och ornering. Övre delen består av en girland med Akantus som omger en stående vulstinramad oval.
Texten i den är från Jesaja 51:11:
ES 51V11
Altså skola
Herrans förlossade
wända om komma til
Zion med frögd och
Ewig glädje skall
warda på theras
hofwudh

Mittelpartiet består av en stor liggande oval med vulst. Nedre partiet har blomstergirland och ett centralt placerat puttofigurshuvud. Den flankeras en bit ifrån till vänster av ett timglas och till höger en dödskalle.

Texten i den stora ovalen:
Under thenna sten hwilar för thetta Ährborne högach: och wälförnähme kiöp och
handelsmannen nu hoos Gud sahlig Ludolph Platfues hwilken åhr 1667 E 20 Juli uthi Herford i Westphalen född blef borgare här i staden Åhr 1696 kom 1702 uthi ächtenskap med tåwarande Jungfru dygdädla och gudfruchtiga Margaretha Swärtfeyer. Sedan 1710 E 30 February med 7 andra sina medborgare af fienden bortfördh till Helsingör och her E 9 Aprilis igenom döden bortryckt af Herranom nådeligen förlossat.

Det finns också text runt stenens kanter i frakturstil.
Övre kant: Jagh rätz eij för någon fiendz hand
Höger kant: I Zions Borg migh gud forlossat som . . .
Nedre kant har svårläslig/oläslig text p.g.a. algtillväxt.
Vänster kant: Wisk ängslan bort trol . . .
Vänster kant är lagad och på lagningen står det skrivet: Ano 1667