Gravhäll 25

Mathias..., Georg Kippers andra maka

Det är ej klarlagt varken vem Mathias eller Georg Kippers andra maka var.

Gravvård efter Mathias etc. Material av grå kalksten. Inskriptioner och ornering.
Övre delen har en kransförsedd oval i mitten med bibeltext:
Evg : Jo
XIV : 25
Jag är upstån
delsen och lifwet
huilken som troor
på mig han skall
lefwa om han
än död
blifwa

I fältet runt den står:
HÄR ONDER WILAR KOPPARSLA-REN HANS GEORG KIPPERS ANDRA MAKA DEN
HAN BAD GUD HAN ALDRIG SKULE SAKNA GUD HÖRDE HANS BÖN AMEN I IORDEN OCH I HIMLENS SAL DEN GUDEN EWIT WAR GUD BLIFVA SKAL OCH ENDA ORSAKEN ÄR DOC HANS PINA AT HAN EJ SKILLIES IFRÅ DE SINA HALELUIA EFTER LANTANGAR IAG TIL WÅRA FADRES LAN I FRÅN DENA WARDENS ELÄNDE DÄR KOMMER IAG TIL MIN KIÄRA MAN DEN IAG MED SORG PÅ EN TID MÅSTE LÄMNA TILLIKA MED WÅRA ÄRE BARN DEM IESUS HAR TAGIT UR VARSENS GARN NU FÅ WI HONOM EWIT LAFVA . . .

Stenens mittelparti i en stor oval, omgiven av en krans av bladverk, innehåller den äldsta texten:
Här under hvilar ehreborne och konsterfarne mest . . . Mathias . . . fordom borgare . . . staden som saligen i herranom afsomnat åhr 1707 E 12 febr. då han i denna werlden lefwat hafwer 66 åhr 1e månad och några dagar tillika med sin kiera Maka nu salig i herranom afsomnat 1717 18 Jan då hon i denna werlden lefwat hafver 60 åhr: teslikes med sina i Liwstiden arfwingar hwilka här hwilar i herranom nähmlig 4 sonn och 3 Dotter, gudh forlahne dem med alla christtrogna frögdefull upståndelse.

Ett rektangulärt fält i stenens nedre del, har slipats och ny text tillförts då stenen återanvänts:
. . . FRÅN WÅR JESUM SLITER TV . . . MED BLOD OCH NÖD OCH HÅN WÅR KÄRE
FRÄLSARE MAN SKAL OS UPWÄCKA AF IORDENS SAN OCH DÅ SKAL WÅR TUNGA
HONOM ET EWIT LÅFSIUNGA GLADELIG SOM HAR WARIT NOG TROGO OCH
SORGELIG MOT MO AL HANS NÅDESOFVER FL . . . ÅR 1747 6 : MAI DÖD 9