Gravhäll 24

APOTEKARE Paul Klug, † 1673, hustrun Christine Jensdatter

Kristianstad hade en utsedd apotekare och apotek redan år 1624 vilket var innan staden ens hade en läkare. Pavel Klug kom från Tyskland och blev den femte apotekare i stadens historia när han övertog apoteket 1641. Han dog 1673.

Material av grå kalksten. Inskriptioner och ornering. Stenen består av två avdelningar. I det övre partiet finns personalia inom en oval, nästan rund medaljong, buren av änglar med palmkvistar samt i det nedre partiet bilder (Moses och
Aron) och symboler ur gamla testamentet, delvis inom en oval medaljong på vars ovansida finns en dödskalle och ett timglas. I hörnen finns fyra medaljonger inom runda ramar: medurs sett Evas skapelse, Syndafallet, Livets krona och Uppståndelsen. Hela dekoren och texterna är till stora delar söndervittrade och var svårlästa redan på 1890-talet. Mellan de runda ramarna i en bård finns dubbla textrader, samt i ramarna runt de fyra medaljonerna och den nedre ovala medaljongen en textrad, med svårtolkad text bedömd vara bibelcitat.

Personalia:
HER UNDER HVILAR KONSTERFAREN OC WELFORNEME MAND PAAEL KLUG
FORDOM . . . APOTEKER HER I CHRISTIANSTAD MED SIN . . . HUSTRU GUDFRUCTIG MATRONE CHRISTINE JENSDATTER SOM . . .

Runt medaljongen med Evas skapelse kan man svagt utläsa
. . . MACHT [GO]TT DAS WEIB AVS DER [RE]IBE . . .
. . . M EIN GEHULFF . . .
Detta torde vara varianter eller parafraser av verser ur tyska Lutherbibeln. Jmfr. 1 Mos 2:22 och 1 Mos 2:18. Samma upplägg torde gälla för de andra medaljongerna med parafraser på relevanta bibelverser för varje scen.