Gravhäll 23

BORGARE Claus Friis, † 17/3 1688, hustrun Bodel Nielsdotter, † 21/3 1675

Borgaren Claus Friis kom urpsrungligen från Bredsted i Frisland. Han gifte sig 1648 med Bodel, en tunnbindaredotter. En uppgift finns om en riksdagsman Claus Friis år 1664 som processade mot Riksdagen i flera år för att få ersättning för Stockholmsvistelsen och varor som han hade förlorat i ett förlisning i Kalmar i samband med Riksdagen.

Material av grå kalksten. Inskriptioner och ornering. I nedre delen en något tillplattad stående stor oval med personalia, på vars översida vilar en med växtslingor krönt oval textplatta med fyrkantig ram med text. Texten i den lyder:
Apoc 20
Salig er den oc
hellig som haffuer
deel i den første op
standelse. Offuer
saådane hafuer den
anden død in
gen mackt

Texten är på äldre nydanska från Upp 20:6.

Ovalen stöttas på sidorna av två apostlar. I hörnen av stenen finns runda medaljonger som föreställer evangelisterna med sina respektive symboler, uppräknat medsols Matteus/ängel, Markus/lejon, Johannes/örn och Lukas/oxe.

Stenen var i gott skick och fullt läsbar 1928 och hade då denna text:
Her under hviler den Ehrborne Wiss oc Welforstandige Mand Claus Friis Nu Sal hoss gud fordum Raad oc Handelsmand her i CHRISTIANSTAD som hensof i Herren Ar 1688 den 17 MARTI i sit alders 68 aar hvis siæl gud har Anno 1675 den 21 MARTII hensoff i herren den Erborne dygderigæ og gudfryctige MATRONA nu Sal: hoss gud Bodel Niels Datt, Udi sit alders 55 aar hvis siæl gud hafuer Gud
forlæne henden glædelig opstandelse Paa den yderste dag.