Gravhäll 22

HANDELSMAN Jöns Hvalung, † 11/3 1701, hustrun Elina Hahne

Någon "Jöns Hwalung" har inte kunnat påträffas bland stadens borgare vid ifrågavarande tid, men däremot finns handelsmannen Lars Hwalung eller Hwaling, så man kan anta att stenhuggaren råkat hugga in fel namn. Lars Hwalung var
av prästsläkt då både hans far och hans bröder var kyrkoherdar i olika pastorat runt Gärds härad.

Lars Hwalung ägde gård nr. 70 (nu Ö. Storgatan 3). Hans maka, Elina Hahne, överlevde sin man med mera än 40 år. Hon skänkte 1742 ett dopfat av mässing till Heliga Trefaldighets Kyrka som används än idag.

Material av grå kalksten. Inskriptioner och ornering. Hög oval med uppståndelseframställning och därutöver änglar med livets krona samt texten
"Corona Coronat". Utmed stenens kanter annan latinsk text, som nu är i det närmaste oläslig.

Nedtill personalia:
Här under hvilar den ehreborne och wählförnäme handelsmannen här i staden Jöns Hwalung som Sal: I Herranom afsomnade Ao 1701 d. 11 Mart. Uti sitt ålders 42 åhr. Tillijka med Sin kiärälskelige Maka den ehreborne och gudälskande Matrona Elina Hane som efter sin k. man vart död Ao 17__uthi sit ålders___åhr. Gud förlände dem med Alle Christtrogne en frögdefull uppståndelse.