Gravhäll 21

BORGARE Simen Trudsen, † 22/9 1648, sonen Simen Simensen, † 1644

Simen blev borgare i staden den 21/8 1626 tillsammans med 49 andra. I rådstugurättens protokoll nämns han flera gånger, bl.a. med uppdrag att ha tillsyn över vissa vägar.

Material av grå kalksten. Inskriptioner och ornering. Stenen är otydlig, slät utan figurer men med ett bomärke nedtill inom en liten sköld. Skölden är relativt bred och har i dess mittelparti en s.k. bouche på både vänster och höger sida. Sköldens ovankant är ej rak men har två lätta böjningar. Skölden flankeras av bokstäverna S och T. Under skölden akronymen I S D.

Texten på stenen:
HER VNDER DNNE STEN HVILER ERLIG OC WELACT MAND SIMEN TRUDSEN
BORGER OC INDWANNER HER VTI CHRISTIANSTAD SOM SALIGEN HENSOF I
HERREN ANNO 1648 DEN 22 SEPTEMBER MED SIN KIERE SON SIMEN SIMENSEN OC S. HENSOF I HERREN ANNO1644 DEN 25 AUGUSTI GUD GIFVE DEN MED ALE GUDS BORNEN ÆREFULD OPSTANDELSE