Gravhäll 20

Namn: oläsligt

Gravvård av grå kalksten. Inskriptioner och ornering. På mitten finns en rektangulär texttavla samt bildmotiv på vardera övre och nedre tredjedelen. Överst finns en uppståndelsescen och nedtill korsfästelsen bl.a. med en dödskalle och ett timglas.

Texten är oläslig och redan Matheus Lundborg noterade 1928 att texten varit på latin men är oläslig.