Gravhäll 19

Namn: oläsligt

Gravsten av grå kalksten. Inskriptioner och ornering. Stenen är väldigt sliten. I de fyra hörnen finns medaljonger med evangelister. Övre vänstra hörnet en bokläsande Matteus tillsammans med en bevingad puttofigur på sin vänstra sida. Övre högra hörnet Markus tillsammans med ett lejon på sin högra sida. Evangelisterna i nedre hörnen är svårtydda p.g.a. omfattande reliefavrundning. Centralt ornament på stenen är den avlånga, åttakantiga textplattan. Den flankeras av malmringar som har voluter i ändarna. Nederst på stenen mellan två evangelister finns en dödskalle som det står ett timglas på.