Gravhäll 18

BORGMÄSTARE Göran Hjort, *1759 • † 1827, hustrun Fredrica Gram, † 1809

Göran Hjort född 1759 i Södra Mellby, gick i skola i Kristianstad, student i Lund, läste juridik och blev auskultant vid rådstugurätten i Kristianstad 1776. Efter fortsatta studier samt tjänstgöring vid Göta Hovrätt, Ingelstads härad, auditör vid
Jönköpings regemente och deltagande i 1788 års krig mot Ryssland, blev han 1803 borgmästare i Kristianstad. Han blev t. f. lagman 1806 och fick lagmans värdighet 1813 vid Skånska lagsagan. Hustrun Fredrica var dotter till rådmannen Jeuns Gram (jmfr. gravsten 36).

Stenen är slät och saknar ornamentik. Fyra järnringar i hörnen. Personalian på stenen är skriven med ovanligt stora bokstäver täckande större delen av
stenens yta.

Text:
Borgmästare G Hjort och hans hustru Fredrica Gram hon dog 1809 och han 1827