Gravhäll 17

REGEMENTSLÄKARE Samuel Bernhard Siebert *6/10 1761 • † 9/9 1826, hustrun Helena Christina Stockman *21/1 1754

Siebert (ev. Ziebert) var från Svenska Pommern, studerade i Stralsund och Leipzig. Gick som läkare via Reval, Stockholm,
Sveaborg till Smålandsryttarna i Eksjö. Efter examen i kirurgi blev han regementsfältskär vid Wendes från 1801 och stannade i Kristianstad. Han följde regementet i fält under Napoleonkrigen. Om hustrun finns inga uppgifter. Paret bodde på Kyrkogatan 48, nuvarande Västra Storgatan 17. De hade inga barn.

Material av grå kalksten. Inskriptioner och ornering. Stenen är slät utan ornamentik, svårläst och delvis oläslig.

Text:
Här hvila Regements Läkare vid Wendes Kongl. Artillerie Regemente Chirurgia Magistern SAMUEL BERNHARD SIEBERT född i Stralsund d. 6 October 1761 död i Christianstad d. 9 September 1826 och Dess Kära Maka HELENA CHRISTINA STOCKMAN född i Carlscrona d. 24 Januari 1754. Uppenb. 14. cap: 13 vers...