Gravhäll 16

FABRIKÖR Johan Magnus Fogelklou, † 18??, hustrun Gertrud C. Wihlborg, † 1831

Johan Magnus Fogelklou, född 1781 i Växjö, blev färgerifabriör i Kristianstad med stor visshet efter sin svärfar Anders Wihlborg som avled 1806 (gravsten nr. 46). Borgared avlades 1807. Han överlämnade rörelsen 1846 till Sven Lundquist.
Fogelklou var 1826 en av grundarna till Gamla sparbanken och tillhörde den första direktionen.

Tekniskt sett är detta gravstenen efter hustrun Gertrud som dog 1831. I samband med detta iordningställdes gravstenen. Själv blev fabrikör Fogelklou begravd 1863 med sin andra maka, Anna Christina Dahlgren, på gamla Kyrkogården eftersom
det då inte längre var tillåtet med begravningar inne i kyrkan. Johan M. Fogelklou inkl. familj bodde till 1846 på Nya Boulevarden 10.

Material av grå kalksten. Inskriptioner och ornering.
Stenen är slät och texten till stor del borta. Den enda ornamentiken är en ram bestående av en linje med liljeornament i hörnen.

Text:
Färgeri-Fabriqueren Joh. M. Fogelklou och dess kiära hustru Gertrud C. Wihlborg. Hon dog 1831 och han 18...