Gravhäll 15

FÄRGARE Anders Wihlborg, *1741 • † 1806, hustrun Hedvig Gadd, *1853 • † 1821

Anders Wihlborg var en framgångsrik färgare som fick burskap 1772 och från 1799 vikarierade han som rådman, fick 1801 rådmans namn och fullvärdighet 1803. Hustrun var född Gadd, en guldsmedsfamilj. Paret fick 12 barn varav sex dog som små mellan 1777 och 1784. Bouppteckningen visar att färgaren var förmögen; fem flickor och en son levde då. Änkan bodde på Södergatan som nu motsvarar Västra Storgatan 21 och ingår i Grand Hotel. Färgeriet drevs där nu Skandiahuset reser sig vid Nya Boulevarden 10.

Material av grå kalksten. Inskriptioner och ornering. Stenen är slät och saknar ornamentik förutom en ram i form av en tunn dubbel linje. Inom ramen finns text varav den nedre delen är svårläst.
Text:
Här Gömmes Det Förgängliga Af Rådmannen och Färgaren Anders Wihlborg Född 1741 Dödde 1806 samt Dess Kära Hustru Hedvig Gadd Född 1753 Död 1821. Deras Vandel utmärktes af vördnad För Gud Välvilja För Människor Inbördes Kärlek vi veta att vår Förlossare lefver.