Gravhäll 14

BORGMÄSTARE Nils Callerholm *10/11 1738 • † 2/3 1795, hustrun Johanna Carolina Zibeth *30/10 1747 • † 30/2 1815

Det finns ett rikhaltigt underlag avseende ätten Callerholm. Nils Callerholm var född i Linköping. Efter studier i Lund verkade han vid Göta Hovrätt och blev 1768 auditör i Kristianstad, häradshövding 1773 och borgmästare 1775. Fick lagmans titel 1788. Var riksdagsman 1789. Hustrun var officersdotter från Råbelövs församling. De fick 9 barn tillsammans av vilka flera nådde höga positioner i samhället. Äldste sonen adlades af Callerholm. En dotter var mor till Lars Feuk, "Larifari". Nils Callerholm ansågs färgstark och en mycket dugande ämbetsman.

Material av grå kalksten. Inskriptioner och ornering.Texten är slät utan ornamentik och försedd med text i stor stil.
Text:
Här hvilar Lagmannen och Borgmästaren i Christianstad NILS CALLERHOLM Född Den 10 November 1738, Död Den 2 mars 1795, Upplyst, Werksam, Nitisk Styresman, och Dess Kära Maka JOHANNA CAROLINA ZIBETH, Född Den 30 Oktober 1747, Gift Den 23 Juni 1771, Död Den 30 Febr. 1815. Öm, Huld, Oförtruten Husmoder, Kärlek och Aktning följde deras minne.