Gravhäll 13

FORTIFIKATIONSLÖJTNANT KAPTEN I ARMÉN & SVÄRDSRIDDARE Magnus Ehrenpalm, *22/6 1736 • † 6/8 1776

Magnus Ehrenpalm var född Norgren, son till rådmannen i Kristianstad Anders Norgren. Han blev fortifikationsofficer. Som volontär deltog han i kriget i Pommern 1759 och var fånge i tre år hos preussarna. Norgren kom tillbaka till Kristianstad i
samband med stora fästningsombyggnaden och fick en roll som kurir mellan Toll/Hellichius och prins Carl i spelet kring övertagandet av Kristianstad fästning som stöd för Gustaf III:s revolution. Norgren utnämndes för det till Riddare av
Svärdsorden och adlades Ehrenpalm. Han ritade huset vid Stora Torgs sydvästra hörn som senare kallades "Wachtmeisterska huset". Han dog ogift i någon febersjukdom 1776 och med det dog också ätten ut.

Material av grå kalksten. Inskriptioner och orneringar. Översta fältet har medaljonger med evangelister (Matteus och Markus) i hörnen. I mitten två änglar som håller upp en liten krona.

Mittersta fältet en stående personalia-oval med vulst. Fyra stycken stiliserade änglahuvuden med vingar i varsitt hörn. I mittelpartiet två stycken blommor sedda i profil på var sin sida.
Text i personalia-ovalen:
Här hvilar Capitainen wid Kong. Fortificationen och Riddaren Herr Magnus Ehrenpalm. Des Lefnad war kort han gick in i werlden d: 22 juni 1736 dess Lefnad war lång ty han hade lärt på kort tid att lefva och dö Christeligen d: 6 augusti 1776.

Nedersta fältet har medaljonger med evangelister i var sitt hörn. Möjligen Lukas till vänster och Johannes till höger. Mitten av fältet en liggande ellips med vulst. Den saknar dock text p.g.a. svår reliefavrundning.

Runt stenens kanter finns det kvar rester av svårt reliefavrundade texter. Bara en del kan uttydas kring översta, högra hörnet:
. . . MEN SIÄLEN DOCK GVD NV HAR MIN MAN SYSKN . . . BARN LEFVA I SORGEN . . .