Gravhäll 12

HANDELSMAN Johan Hinrick Wisse, *12/1 1707 • † 18/7 1745

Johan Hinrick Wisse var en väbärgad kristianstadborgare troligen av tysk härkomst. Tillhörde Lijk Compagniet och bodde vid Västra Storgatan 18.

Material av grå kalksten. Inskriptioner och ornering. I mitten en stor oval och under resp. över denna två mindre ovaler, omgivna av bladverk och änglar hållande trumpeter, kors och duva. Ytterst runt stenen finns en textrad.

Texten i de små ovalerna var svårtolkad redan 1928. Mittovalen var 1928 oskadad och tydlig. Texten lyder:
HÄR UNDER WILAR FÖR DETA HANDELSMANNEN HÄR I CHRISTIANSTAD
WÄLACHTAT HER JOHAN HINRICK WISSE NU SALIG HOS GUD SOM I HERRANOM
AFSOMNADE ÅHR 1745 DEN 18 JULI OCH FÖDDES ÅHR 1707 DEN 12 JANUVARI UTI SIN ÅLDER 39 ÅHR IST ES MEINEM HAUPT GELUNGEN DAS ER GOTT CURREIK TEN SIETS TEN SA HAB ICK MIR BEDUNGEN ENNE KROHN MIR SO LON DIE FON GLANTS UND KLAHRHET BLITST

Texten i kanterna:
Övre kant: I LIUFLIGT ECKTA STAND OCH BAND WII KORT HAR L[EFWAT]
Höger kant: [TIL]SAMMAN NU HAR THEN HÖGSTES ALMACKTSHAND OS SAT I EWIGH GAMMAN
Nedre kant: oläslig men torde rimma med nästa fras.
Vänster kant: [V]EKLAGA MEN GUD AR THER ASTADER BAST HAN LÄR THEM NOGH UPTAGA