Gravhäll 11

RÅDMAN Jöran Hoborg, *28/8 • † 1702, hustrun Rebecka Santesson, † 1724

Jöran Hoborg var son till guldsmedsåldermannen Albrecht Hoborg (1682-1748) i Kristianstad. Jöran verkade som bergsfogde i Andrarum och blev senare, på landshövdingens rekommendation, stadsnotarie i Kristianstad för att sluta som rådman. Hustrun Rebecka var dotter till rådmannen i Lund, C Santesson. Efter sin makes död förvaltade hon flera fastigheter vid Östra Smalgatan. Hon dog barnlös 1789.

Material av grå kalksten. Inskriptioner och ornering.
Personalia presenteras inom en oval, ovan omgiven av en banderoll som på vardera sidan hålles av en puttofigur. Figurerna står på vardera en dödskalle. Mitt under finns en rund medaljong på vilken en Agnus Dei står med korsfana och med huvudet vänt åt höger. På banderollen samt på figurernas nedre del, på dukar, finns text.

På banderollen står:
Se Guds Lamb som bortager verldenes synd

På dukarna framför puttofigurerna finns fragment av text kvar.
Vänster puttofigur:
Låt honom
. . . igen
rese Hans
ben . . .

Höger puttofigur:
Ther Tu dör
ther . . . och
ther . . . och
begrav . . .
da . . .

Personalia:
Läsare vet At Här Under Förvaras Rådmannen Herr Jöran Hoborgs och Dess Älskade Maka Fru Rebecka Santessons Förmultnade Ben. Han Född den 28 Aug 1715 Död den 24 Nov. 1761 Hon Född den 29 Aug. 1714 Död 17 . . .
Hustruns dödsdag och dödsår anges ej.