Gravhäll 10

HANDELSMAN Jöran Malmström, *1737 • † 25/2 1776, hustrun Dorothea Catharina Kullenberg, † 174? • † 22/7 1766

Jöran Malmström var en av de rikaste handelsmännen i Kristianstad. Han vann burskap i Kristianstad 1762 och byggde upp en ansenlig förmögenhet. Innehade också en del förtroendeuppdrag som att göra upp "priskuranter" för en del varor. Hade två bröder av vilka en, Johan M., var handlande i Karlshamn och den andre, Michael, inspektor på Alunbruket. Jöran var svåger till Jeuns Gram genom sin första barnsängsavlidna hustru, Dorothea Catharina Kullenberg.

Material av grå kalksten. Inskriptioner och ornering. Framställning av ett altare med
minnestavla omgiven av symboler för liv, utveckling och död.
Personalia:
Här hvilar Handelsmannen Jöran Malmström född d . . . 1737 död d 25 Februari 1776 och dess K. Hustru Dorothea Catharina Kullenberg född härstädes den . . . Nov 174. . . . död i barnsäng den 22 juli 1766 samt deras K. dotter Dorothea Catharina född den 22 Juli död den 19 Nov. 1766.