Gravhäll 1

Namn: Oläsligt

Gravstenen är oläslig. Material av röd sandsten. Inskriptioner och ornering. I mittfältet finns en Kristusfigur med utbredda armar, över en molnbåge och därunder tre liggande, bedjande figurer samt en sarkofag med ett timglas och en dödskalle. Texten är delvis oläslig, utom enstaka bokstäver, redan under bokhandlare Winqvists inventering 1895. Förutom personalia har text funnits i en rad runt stenen och i en halvcirkelbåge runt Kristusfiguren. I hörnen finns symboler av de fyra evangelisterna. Överst till vänster ängeln som symboliserar Matteus. Till höger lejonet med vingar som symboliserar Markus. Till vänster om sarkofagen finns oxen som symboliserar Lukas och till höger örnen som symboliserar Johannes. Även en vapensköld bedöms ha funnits i nedre delen på sarkofagen. 

Texten i halvcirkelbågen över Jesus ur Joh 20:17:
. . . FADER OC EDERS FADER OC TIL MIN GUD OCH EDERS GUD