Gamla begravningsplatsen

Den gamla kyrkogården som de flesta benämner den eller Gamla begravningsplatsen som är den mer korrekt namnet var en bit mark som församlingen i Kristianstad utvunnit söder om Skottenborg.

Denna bit mark planerades under 1843 efter ritningar av kapten Göran af Klercker. Det nya området överläts till stadsförsamlingen i april 1853 och strax där efter skedde de första gravsättningarna.
Den fylldes snabbt då en koleraepidemi härjade i Kristianstad under 1857 och därför kunde ingen gravsättas på denna begravningsplats under många år.

På Gamla kyrkogården vilar ett antal välkända personer för regionen som, överstelöjtnant A. R. Aschling, regementsläkaren L. A. Boström, major C. J. Bahér, major P. Lovén och grosshandlaren C. J. F.  Ljunggren. 

Sedan 1985-86 har nya gravrätter upplåtits med enbart liggande stenar. Det förekommer inga kistbegravningar på denna begravningsplats pga. ovissa markförhållanden. Med det menar vi att vi inte vet säkert idag var och på vilket djup det begravdes människor på under den första tiden. Under samma år anlades även en minneslund. 
År 2018  flyttades gravhällarna som var placerade runt Heliga Trefaldighets kyrkan hit och placerades under nya gravhällstak. Beskrivning för respektive gravhäll kommer att placeras under vårenoch invigning kommer att ske den 6 maj kl. 17.00.

Gravhällarna på Gamla begravningsplatsen

Här kan du läsa om gravhällarna som står placerade på Gamla begravningsplatsen vid Skottenborg