Meny

Förtroendevalda

Vilka personuppgifter behandlar vi?
Vi behandlar bland annat ditt namn, ditt personnummer, din adress, ditt kandidatnamn, din nomineringsgrupp, uppgift om skyddad identitet, uppgift om vilken församling du tillhör och vilken församling du är folkbokförd i, din medlemstyp, dopuppgift, anställningsuppgifter och uppgifter om du har eller har haft förtroendeuppdrag.

Varför behandlar vi dina personuppgifter? 
När du kandiderar behandlas dina personuppgifter för att:

·         Kunna identifiera dig på ett säkert sätt

·         Kontrollera att du är döpt, tillhörig Svenska kyrkan, och valbar inom valområdet eller valkretsen

·         Presentera dig i grupp- och kandidatförteckningen samt kandidatvisning på webben

·         Generera valsedelunderlag till tryckeri

·         Få underlag för valstatistik  

 När du är förtroendevald behandlar vi dina personuppgifter för att:

·         Ha en tydlig bild över vilka som är verksamma i organisationen

·         Administrera olika sammankomster, exempelvis möten

·         Kunna kommunicera med dig om ditt uppdrag

Fullständig information om vår behandlnig av dina personuuppgifter och dina rättigheter finns i bifogat dokument längre ner på sidan. 

 

Information om personuppgiftsbehandling till förtroendevalda