Foto: Kriminalvården.se

Fängelsekyrkan

Fängelsekyrkan finns på varje häkte och kriminalvårdsanstalt i Sverige

I Fängelsekyrkan ingår representant från Svenska kyrkan tillsammans med representant från något annat trossamfund. I arbetsuppgifterna ingår bland annat enskilda samtal, gudstjänster, ansvara för besöksgrupper med mera.

De representanter som har uppdraget att tjänstgöra inom Fängelsekyrkan på häkte/anstalt har också skyldighet att bjuda in representanter från andra samfund och religioner om en intagen önskar det. Fängelsekyrkan är också på många platser närvarande i frivårdens verksamhet.

Kontaktperson på häkte/anstalt inom Svenska kyrkan i Kristianstad är:
 
Präst Calle Jensen, 044-7806446, 0766-365446
 calle.jensen@svenskakyrkan.se