Eldningsförbud

I samband med eldningsförbudet som börjar gälla den 26/6 finns särskilda bestämmelser vid gravljuständning på våra kyrkogårdar/begravningsplatser. Läs mer här.

Med anledning av den stora risken för gräs- och skogsbränder i skog och mark, har räddningscheferna för kommunerna i Skåne Nordost beslutat om förbud mot eldning utomhus. Förbudet gäller från den 26 juni kl 11.

På våra kyrkogårdar/begravningsplatser gäller följande:
• Det är förbjudet att placera tända gravljus på marken.
• Det är tillåtet att på gravplats placera tända gravljus i lykta som är upphöjd
   från marken.
• Det är tillåtet att i minneslund och askgravlund
   placera tända gravljus i här för avsedda ljusbärare.

Vid frågor kontakta Kristianstads pastorat, 044-780 64 00