Foto: Magnus Aronson /Ikon

Ekumenisk helg i Kristianstad

23-24 oktober i samarbete med Ekumeniska rådet i Kristianstad

Lördagen 23 oktober, kl. 09.00
ELFs kapell, Fästningsg. 7
Bibelfrukost - Jakobs brev
Ekumeniska inspirationsdagar - Tema: Guds kärlek i praktiken.
Sven-Ove Svensson, pastor i Odalkyrkan

Lördagen 23 oktober, kl. 18.00
Odalkyrkan, Gärdsgatan 16
Inspirationssamtal - Guds kärlek i praktiken
Varför ska vi bry oss?
Projekt "Maträddarna"
Integration - Några nysvenskar berättar
LP-arbete bland missbrukare
Miljö och klimat - Att värna Guds skapelse
Fika och aftonbön

Söndagen 24 oktober, kl. 16.00
Östermalmskyrkan
Jubelgudstjänst - Guds kärlek i praktiken
Predikan: komminister Francois Anougba
Sångmedverkan från flera församlingar
Ledning: Jan Bergils

Varmt välkomna!