EFS - Österäng

Läs mer om samarbetskyrkan mellan EFS och Svenska kyrkan Kristianstad.

EFS - Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen - är en självständig organisation inom Svenska kyrkan. Vårt mål är att hjälpa människor att leva nära Jesus Kristus i vardagen.

Med ett personligt kristet engagemang spelar lekmännen en viktig roll i kyrkans arbete. EFS i Kristianstad arbetar huvudsakligen i Österängs kyrka.

Österängs kyrka och församlingshem:
044-7806472
Sjövägen 27
291 43 KRISTIANSTAD

EFS ordförande:
Margaretha Arvidsson, 044-101032
mossros46@gmail.com

Sekreterare:
Mats Wemmenborn, 072-885 81 22

Missionsföreningens adress:
c/o kassör Siri Fahlby 
Gärdsgatan 6
291 59 Kristianstad
E-post: fahlbysiri@gmail.com
070-6347195

Bankgiro: 5122-2966
Swishnummer: 1233795614