Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan, Kristianstad Besöksadress: Hertig Carls gata 3, 29132 Kristianstad Postadress: BOX 153, 29122 KRISTIANSTAD Telefon:+46(44)7806400 E-post till Svenska kyrkan, Kristianstad

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Dina rättigheter

Som registrerad i våra personuppgiftslistor har du flera rättigheter. Här kan du läsa mer om detta.

Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Detta under förutsättning att du kan bevisa din identitet. Du har enligt artikel 15 i dataskyddsförordningen rätt att begära ut vilka personuppgifter som Kristianstads pastorat behandlar.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du en rätt att inge ett klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndigheten.

Du som är har frågor kring vår behandling av personuppgifter når oss på: Kristianstads pastorat, alternativt 021-81 46 00.

Önskar du ett utdrag av dina personuppgifter eller har en begäran enligt dina rättigheter ovan, kontakta dataskyddsombudet på: e-post,
alternativt 044-780 64 13.

För mer information kring just GDPR så hänvisar vi till Datainspektionen.