Foto: Kristin Lidell /Ikon

Diakoniexpeditionen

Vill du prata med någon? Behöver du själavård, rådgivning, vägledning eller stöttning? Ring någon av våra diakoner om du vill boka tid för samtal.