Det kristna dopet

Många tror att dopet bara är en namngivningsceremoni. Men, dopet är så mycket mer. Vid dopet säger prästen barnets namn högt så att hela församlingen får höra det. Samtidigt nämns Guds namn för att visa på samhörigheten dem emellan.

Dopet är en förutsättning för medlemsskap i Svenska kyrkan. Ett kristet dop gäller för alltid. Därför döps inte de som redan är döpta i ett annat kristet samfund när de begär inträde i Svenska kyrkan.

Dop i Svenska kyrkans ordning sker oftast genom att prästen fuktar dopkandidatens hjässa med vatten. Vattnet är en symbol för rening. Dopklänningen är oftast vit, vilken är renhetens färg. Att den är alldeles för lång för barnet är en symbol för att dopet är något att växa i. Senare i livet - vid konfirmationen - får konfirmanden hjälp med att upptäcka vad Gud gett via dopet. Den vita konfirmandkåpan är en symbol för dopklänningen som man nu vuxit i.