Meny

Vid bokning av förrättningar

Vid bokning av förrättningar som exempelvis dop, vigsel och begravning så behandlar vi dina uppgifter för att fullgöra/uppfylla relevanta åtaganden mellan oss som exempelvis att skicka ut relevant information m.m. De uppgifter som behandlas om dig är namn, personnummer, adress, e-postadress och ev. telefonnummer. Den rättsliga grunden för denna behandling är intresseavvägning. Efter utförd förrättning gallras dina uppgifter regelbundet.