Personuppgifter i begravningsverksamheten

Information om behandling av personuppgifter i begravningsverksamhet

En församling, ett pastorat eller samfällighet inom Svenska kyrkan som anordnar och håller allmänna begravningsplatser för dem som är folkbokförda inom ett visst geografiskt avgränsat förvaltningsområde kallas i denna information för församling.

Pastoratet ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter inom begravningsverksamheten. Pastoratet erbjuder även i vissa fall tjänster i samband med begravningsverksamheten och ansvarar även då för behandlingen av dina personuppgifter.

I pdf-dokumentet nedan hittar du fullständig information om vår behandling av personuppgifter i begravningsverksamheten samt dina rättigheter.