Återlämnande av gravplats

När man inte orkar eller vill ha kvar en gravplats kan denna återlämnas till kyrkogårdsförvaltningen.


Så här gör du om du vill återlämna en gravplats:

Kontakta oss på Pastoratsexpeditionen så skickar vi dig en blankett att fylla i. Den returneras sedan till oss med er underskrift. När anmälan är komplett och godkänd av oss övergår ansvaret för gravplatser till kyrkogårdsförvaltningen. Det är endast antecknad gravrättsinnehavare som kan återlämna en gravplats.


Vad händer efter återlämnandet?

Det vanligaste är att man tar bort gravstenen. Denna sparas en kort tid och går sen iväg för destruktion. Beroende på hur gravplatsen är utformad så läggs gravplatsen antingen i gräs eller behåller man  gravramar och förnyar singelytan.

I vissa fall behålls gravsten och hällar i den mån de står säkert och fyller en funktion för kyrkogården. Funktionen kan vara att gravstenen har ett kulturhistoriskt värde, att den är ovanlig eller upprätthåller en given struktur i gravkvarteret.
Dessa gravplatser iordningsställs och sköts av kyrkogårdsförvaltningen. Gravstenen kan dock i framtiden avlägsnas om behov förefaller.

Observera att det är inte tillåtet att smycka en återlämnad gravplats med blommor och ljus.