Foto: Sven Alfredsson

Ang. covid-19

Vi följer smittskyddsreglerna för allmänna sammankomster och anpassar i takt med utvecklingen. Med anledning att de flesta restriktionerna har slopats höjer vi maxtaket på antal besökare i våra kyrkor beroende på respektive lokals storlek. Vi ber dock varje sällskap att visa hänsyn utifrån sunt förnuft och fortsätta hålla viss avstånd.

[Uppdaterat 07-02-2022]

Myndigheterna har beslutat att avveckla de flesta restriktionerna som berör allmäna sammankomster. Därför höjer vi maxtaket på antal deltagare i våra kyrkor med hänsyn till respektive lokals storlek. 
Vi ber dock varje sällskap att vara måna om varandra utifrån sunt förnuft och fortsätta hålla viss avstånd. I våra lokaler fortsätter vi att ha informationsskyltar som uppmanar till detta.

 • I  våra kyrkorum gäller följande maxantal besökare exklusive medverkande:
  Heliga Trefadlighets kyrka: 500 pers.
  Österängs kyrka: 50 pers.
  Norra Åsums kyrka: 40 pers.
  Vilans kyrka: 14 pers.

  Storleken på rummet/kyrkan avgör maxantalet för besökarna. Var måna om varandra utifrån sunt förnuft och fortsätt hålla avstånd.
 • Skyltning som anger maxantal finns i alla våra lokaler.
 • Handsprit finns alltid tillgängligt.
 • Undvik trängsel när ni går ut. Alternativa utgångar anges på uppsatta skyltar.

Heliga Trefaldighets kyrka är öppen för stillhet och ljuständning dagligen 10.00-16.30. Norra Åsums kyrka är öppen dagligen 10.00-15.00.

Har du frågor är du välkommen att kontakta vår expedition: 044-780 64 00
kristianstads.pastorat@svenskakyrkan.se