Ytterlännäs kyrkokör sjunger framme i koret inför fullsatt kyrka
Foto: Frida Helgesson

Ytterlännäs Kyrkokör

Ytterlännäs Kyrkokör är Sveriges äldsta kyrkokör, som varit verksam i Ytterlännäs församling i över 175 år. Äldsta funna omnämnandet är i ett protokoll från Bjärtrå, där det står om ”koralkören från Ytterlännäs”.

Vill du också vara med i denna anrika men fortfarande aktuella kör?
Ytterlännäs Kyrkokör välkomnar med glädje nya sångare! Kontakta körens ordförande Anne-Lie Eriksson, tfn: 070-191 76 06 om du vill vara med.

Vikarierande körledare hösten 2023

Helén Lundquist Dahlén

Körledare genom åren

Det råder osäkerhet om vem som ledde kyrkokören i Ytterlännäs församling under de första åren. Två namn framträder dock lite extra i historiebeskrivningen och det är klockaren M. Selander från Sel och hemmansägaren Johan Bodén från Ed. Från år 1851 finns det däremot väl dokumenterat vilka som varit körens ledare genom åren:

  • 1851-1866  Anton Julius Winblad, folkskollärare
  • 1866-1875  Erik Olof Boding, klockare, folkskollärare
  • 1876-1912  Per Olof Wahlberg, klockare, folkskollärare
  • 1913-1947  Nikolaus Bölin, kantor, folkskollärare
  • 1948-1978  Thorvald Johannesson, kantor, folkskollärare
  • 1979-2015  Ulla-Marie Nilsson, kantor, musiklärare
  • 2015-2018  Håkan Dahlén, kantor och Jean-Ronald LaFond
  • 2018-2022  Helen Lundquist Dahlén, Sveriges bästa körledare 2020
11 december 2016. Julkonsert: Två körer, förenade i adventstid. Här dirigerade av Emanuel Bagge.

BILDER YTTERLÄNNÄS KYRKOKÖR

Här kan du se bilder från några av Ytterlännäs Kyrkokörs framträdanden.