Foto: Frida Helgesson

Ytterlännäs kyrka

Ytterlännäs kyrka Ytterlännäs kyrka invigdes den 29 oktober 1854 av pastoratets kyrkoherde Paul Wilhelm Huss i uppdrag av biskop I. Bergman. 6 år tog det för byggmästare Jacob Norin från Söderala att färdigställa byggprojektet tillsammans traktens sockenmän. Arbetet påbörjades den 11 september 1848 kl. 07.00 då första spadtaget till kyrkans grund togs. Arbetet med den nya kyrkan utfördes byavis genom föreskrivna dagsverk.

Redan på 1700-talet ansåg man att Ytterlännäs gamla kyrka var för liten och för otidsenlig för att fungera som socknens kyrka. Man ville ha någonting större och finare och beslut fattades därför av Ytterlännäs sockenmän att en ny kyrka skulle byggas. Efter vissa meningsskiljaktigheter om platsen enade man sig om att bygga den nya kyrkan på den s.k. Näsholmen. Till arkitekt valdes kyrkobyggmästare Joh. Anton Åkerlund från Härnösand, som den 12 maj 1845 kunde framlägga sitt förslag. Efter att ha frångått den ursprungliga ritningen något så påbörjades arbetet på allvar och 6 år senare kunde man med stolthet se det 52 m höga kyrktornet avteckna sig mot skyn.

Sedan kyrkan byggdes har den restaurerats flera gånger.

  • År 1877 installerades värme i kyrkan - s.k. ”Gurneyugnar”.
  • År 1896 byggdes den nuvarande sakristian. Den gamla hade varit inrymd i den absid, som nu rymmer koret. Byggmästare J. Willander från Bollstabruk ansvarade för tillbyggnaden.  

Vidare har restaureringar skett år 1928, 1954 och 1983. Efter senaste restaureringen minskades antalet sittplatser betydligt och istället inrättades brudkammare samt övriga tidsenliga utrymmen.

Korfönstret är en gåva från Constantin Falk år 1900, Kristusbilden (kopia av Thorvaldsens) donerades till kyrkan vid återinvigningen 1928, av John och Ulla Ekman, Väja.

Av kyrkans inventarier som idag möter besökaren är det bara ett fåtal som daterar sig så långt tillbaka som till kyrkans tillkomst. De flesta är gåvor som tillkommit vid restaureringar och vid andra tillfällen.

Kyrkorgeln

Kyrkorgeln och Ytterlännäs kyrkokör. Foto: Frida Helgesson

Orgeln avsynades år 1962 av musikdir. D. Olsson från Sollefteå.


Orgeln byggdes vidare om år 1962 för 21.000 kr till 30 stämmer, 2 manualer f ped. Orgelbyggare E. Maul från  Härnösand, genom Nordlunds Musikhandel, utförde arbetet.  


Orgeln fick ett nytt orgelverk 1928 som innehöll 28 stämmer, 2 manualer + pedal.) Detta byggdes av Setterqvist & Son i Örebro.


Kyrkans orgel byggdes 1854 av musikdirektör Eek från Sundsvall och innehöll 16 stämmor. Orgeln var en gåva från sjökapten Joh. Nyberg. Orgelfasaden är ursprunglig.

Ytterlännäs kyrkokör

Foto: Frida Helgesson

Ytterlännäs kyrkokör är hemmahörande i Ytterlännäs församling och är Sveriges äldsta kyrkokör.

Här kan du läsa mer om kören!

Virtuell rundtur i Ytterlännäs kyrka

Välkommen att kika in i Ytterlännäs kyrka. Klicka här för en virtuell rundtur.