Ytterlännäs församlingsråd

Mandatperioden 2022-2025

Annica Stindin - församlingspräst & kyrkoherdens ersättare 
annica.stindin@svenskakyrkan.se 

Anne-Lie Eriksson - ledamot

Bo Hägglund - ledamot

Carina Forslund - ledamot

Katariina Eriksson - ledamot

Kerstin Nitsche - ledamot

Marianne Hägglund - ledamot

Sigrid Åkermark - ledamot

Stefan Sjöberg - ledamot

Kristina Wallin - ersättare

Ulla Ölmerud - ersättare

 

Kontakt till våra förtroendevalda kan förmedlas genom kramfors.pastorat@svenskakyrkan.se eller 0612-855 00.

 

 

 

Församlingsrådets protokoll

Klicka här för att ta del av protokoll från församlingsrådets sammanträden.