Vibyggerå församlingsråd

Mandatperioden 2022-2025

Lennart Viberg - ordförande

Mats Hallin - församlingspräst och kyrkoherdens ersättare
mats.hallin@svenskakyrkan.se

Björn Hansson - ledamot

Greger Grönroos - ledamot

Karin Nätterlund - ledamot

Matts Bergman - ledamot

Sigrid Eriksson - ledamot

Berit Kämpe - ersättare

Helene Söderlind - ersättare

Kristina Näslund - ersättare

 

Kontakt till våra förtroendevalda kan förmedlas genom kramfors.pastorat@svenskakyrkan.se eller 0612-855 00.

Församlingsrådets protokoll

Klicka här för att ta del av protokoll från församlingsrådets sammanträden.