Foto: Magnus Aronson IKON

Vi söker nya gravrättsinnehavare

Har det kommit upp en skylt vid en anhörigs grav? Då innebär det att gravrättsinnehavare för den graven saknas.

Vill du bli gravrättsinnehavare?

En del gravar saknar gravrättsinnehavare, dessa markerar vi med en skylt. Om du själv eller tillsammans med andra vill bli gravrättsinnehavare och ta ansvar för en grav du/ni har koppling till, ta då gärna kontakt med kyrkogårdsexpeditionen:

0612-85500 (knappval 1)
mån-tors kl. 09:00-12:00
Mariakapellet, Kramfors

Gravstenssäkerhet

Gravrättsinnehavare till en gravplats med gravrätt är skyldig att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick. I detta ingår även att se till att gravanordningen inte utgör en säkerhetsrisk på gravplatsen eller för den närmaste omgivningen.

Kramfors pastorat har tidigare erbjudit en tjänst för åtgärd av osäker gravsten. Kyrkorådet tog 2019-08-28 beslut om att upphöra med erbjudande av en sådan tjänst, en s.k. dubbning. (Se beslut i kyrkorådets protokoll, §73)

Vi hänvisar till stenhuggeri eller annan tillverkare av gravstenar för att ombesörja åtgärd av osäkra gravstenar.