Valnämnden

Förteckning över ledamöter i valnämnden. Valda för mandatperioden 2022-2025.

Kurt Larsson - ordförande

Eva Thun - ledamot

Kerstin Lindh Wallin - ledamot

Lennart Viberg - ledamot

Sven - Erik Sandström - ledamot

Birgitta Norlander - ersättare

Jan Anders Wallin - ersättare

Katarina Haukirauma - ersättare

Linda Ulfsparre Sewell - ersättare

Marianne Hägglund - ersättare