Foto: Queen Media

Ullångers kyrka

Ullångers kyrka är i grunden en medeltidskyrka från 1200-talet. När kyrkan byggdens var den rektangulär utan torn och särskilt kor. Den hade ett fönster åt öster, som gav ljus över altaret samt trånga fönstergluggar åt söder - den var en så kallad "fästningskyrka".

Fram till 1750 stod kyrkans mur med orappad utsida. På 1400-talet ersattes det platta innertaket av trä med tegelvalv över orgelläktaren och år 1751 gjordes ett vackert stjärnvalv över mittskeppet. Då rappades/kalkmålades kyrkan också invändigt och försågs med vägg- och takmålningar med bibliska motiv.

Korväggen pryddes från 1400-talet av ett stort krucifix i trä som sedan byttes ut år 1764 mot en altaruppsats av Johan Edler d ä från Lockne i Jämtland. Krucifixet hänger numera i södra korsarmen.

Klockstapel
1754 byggdes en klockstapel med lökkupol och försågs med en ny storklocka för 3.960 daler. Det var mycket pengar, man var tvungen att låna ihop. För jämförelse så fick byggmästarna 150 daler för att bygga klockstapeln. År 1910 skänktes klockstapeln till Länsmuséet på Murberget i Härnösand, efter att kyrkan fått sitt nuvarande kyrktorn.

Bort med medeltiden
År 1907-1909 gjordes en omfattande ombyggnation av Ullånger kyrka, från medeltidskyrka till en korskyrka i nygotisk stil ritad av arkitekt G Hermansson. Kyrkan fick sitt 39,5 m höga torn i väster och två sidoskepp. I koret satte man in färgfönster från Sandö glasbruk gjorda av H Schülz. Dessa har samma symbolik som den Edlerska altaruppsatsen - Tron, Hoppet och Kärleken. Ett nytt värmesystem installerades också i kyrkan vid ombyggnationen.

Centralvärme och stora interiörförändringar
År 1935 restaurerades kyrkan igen och fick nytt vattenburet värmesystem samt byggdes ut med det runda dop- och vigselkapellet vid södra ingången. Korfönstren togs bort och ersattes av det gamla krucifixet. Delar av fönstren sattes in i det nya dopkapellet. Predikstolen (som är från tidigit 1600-tal) återfick sitt tak. De nerrökta valven och väggarna putsades om och kalkades vita. De vackra målningarna försvann därmed.

Sjuttiotalet
År 1973-74 var det dags för både in- och utvändig restaurering igen. Denna gång fick kyrkan ett helt nytt kyrkgolv, elvärme och elljus i de stora ljuskronorna m.m. Sakristian utvidgades. Färgfönstren återinsattes i koret. Den Edlerska altaruppsatsen, som varit utlånad till Högsjö församling återbördades och sattes upp i norra korsarmen.

Ullångers kyrka är idag en ganska liten, gemytlig och vacker kyrka - vem vet hur den ser ut om ytterligare sjuhundra år...