Ullångers församlingsråd

Mandatperioden 2022-2025

Monica Örjestad - ordförande

Anders Böhlin - vice ordförande

Mats Hallin - församlingspräst & kyrkoherdens ersättare
mats.hallin@svenskakyrkan.se

John Lundström - ledamot

Siv Börlin - ledamot

Roger Boman - ersättare

Siv Böhlin - ersättare

 

Kontakt till våra förtroendevalda kan förmedlas genom kramfors.pastorat@svenskakyrkan.se eller 0612-855 00.

Församlingsrådets protokoll

Klicka här för att ta del av protokoll från församlingsrådets sammanträden.