Ullånger/Vibyggerå-kören

Ullånger/Vibyggerå-kören är en gemensam kyrko- och hembygdskör, under ledning av kantor Magnus Skoglund. Kören består av ett 50-tal glada sångare i olika åldrar och medverkar regelbundet vid gudstjänster och andra tillställningar. 

Ta kontakt med körledare om du vill vara med och sjunga eller har frågor.