Foto: Frida Helgesson

Torsåkers kyrka

Torsåkers kyrka är en medeltidskyrka från sekelskiftet 1200 och är byggd vid ett av de tre hov som finns i Västernorrland. Torsåkers kyrka är sannolikt helgad åt Sankt Olof.

Byggnaden hade i sitt äldsta skede på 1200-talet, en romansk utformning, som bestod av långhus och ett lägre rakslutet kor. Under 1400-talet utvidgades koret och kyrkan förlängdes åt väster. Vid samma tid utrustades kyrkan med två stjärnvalv av tegel. En kort tid därefter försågs valv och väggar med kalkmålningar. Kyrkomålaren är okänd. Förlagorna fann man i den rikt illustrerade bildbibeln Biblia Pauperum (de fattigas bibel) och helgonlegenderna. Växtornamentikens mönster hämtades ur gotikens formvärld.

Till kyrkans äldsta inredning hör flera medeltida träskulpturer. En av dem är madonnaskulpturen från sent 1200-tal.

Den 1 juni år 1675 utspelade sig ett ohyggligt drama i denna kyrka. Efter att en straffpredikan hållits mottog 71 dödsdömda kvinnor den sista nattvarden. De var alla anklagade för häxeri och trolldom. På avrättningsplatsen väntade två bödlar, stupstockar och bål. När allt var över hade var femte kvinna i Torsåker avrättats.

 

Virtuell rundtur i Torsåkers kyrka

Välkommen att kika in i Torsåkers kyrka. Klicka här för en virtuell rundtur.

Bilder från Torsåkers kyrka
Bilder från Torsåkers församling