Torsåkers församlingsråd

Mandatperioden 2022-2025

Mats Evert Westin - ordförande

Lea Kinnunen - vice ordförande 

Annica Stindin - församlingspräst & kyrkoherdens ersättare
annica.strindin@svenskakyrkan.se

Berit Marianne Öberg - ledamot

Fredrik Berglund - ledamot

 

Kontakt till våra förtroendevalda kan förmedlas genom kramfors.pastorat@svenskakyrkan.se eller 0612-855 00.

Församlingsrådets protokoll

Klicka här för att ta del av protokoll från församlingsrådets sammanträden.