Foto: Lars-Åke Wennstig

TisdagsTräff

En eftermiddag i Kramfors med god gemenskap, underhållning och andakt, gofika (till självkostnadspris) och lotteri. Alla insamlade medel går till välgörande ändamål. Träffarna äger rum växelvis på Kaptenen och Gudmundrå församlingsgård.

Vårens program

Vi träffas alltid en tisdag kl. 14:00-15:30 och alternerar mellan Kaptenens matsal (Viktoriagatan 28) och Gudmundrå församlingsgård (Jättestagatan 13).

20 februari, Kaptenen

Gäster och inbjudare meddelas senare, men notera datumet så länge!
Väl mött!

12 mars, församlingsgården

Gäster och inbjudare meddelas senare, men notera datumet så länge!
Väl mött!

9 april, Kaptenen

Gäster och inbjudare meddelas senare, men notera datumet så länge!
Väl mött!