Styrnäs kyrka föremål

Föremål före 1852

 • Mäss- och altarskrudar liksom ljuskronor och övriga inventarier från den gamla kyrkan överfördes till nya kyrkan när den stod färdig. Bland annat en förvaringskista försedd med smidesdekor och tre lås från 1634.
 • Av kyrksilvret är numera det äldsta föremålet nattvardskalken, som ursprungligen är från medeltiden, men renoverades och omgjordes 1751.
  Övrigt silver är huvudsakligen tillkommet under senaste århundradena.  
 • En svart mässhake med silvergaloner skänktes till kyrkan av Anna Sofia Schultz 1785 och är märkta med hennes initialer A.S.
 • Ett kalkkläde från 1786 och kollekthåv från 1794 är likaså utförda av svart sammet, den tidens mest vanliga färg på mäss- och altarskrud.

Föremål efter 1852

 • Vid kyrkans invigning 1852 skänkte Demoiselle Helouise Hazelius ett broderat kalkkläde. Textilierna består dessutom av mässhakar i vitt och violett, antependier och kalkens skrud.
 • En mässingkrona skänktes 1915 av fru Anna Näsholm i Solum.
 • Två Biblar, en tryckt 1646 samt en Carl XII:s Bibel. Den förstnämnda även kallad "Christina-Bibel" en kuriositet ur den synpunkten, att det inte torde finnas många exemplar av denna i behåll i vår tid. Denna Bibel har donerats till kyrkan av Måns Pedhersson Blix. Den heliga skriften återficks 1946 efter att ha vandrat omkring i länet i cirka 100 år, för att till sist hamna hos flottningschef Arthur Niemann i Blåvik, Nätra, som beslöt sig för att återlämna Bibeln till sin rätta ägare.
 • De två kollekthåvar som idag användes har skänkts 1948 av makarna Markus Sundmark Styrnäsgården, samt av Axel Sjölanders sterbhus Solum.
 • En brudkrona av guld och dopskål av silver har skänkts till kyrkan av Karin och Ivar Dahlen, 1948 respektive 1953.
 • Modell av den gamla kyrkan utförd av mjölnaren Helgardt Asplund i Lo, efter föreskrifter hämtade ur Karl Ekmans bok Styrnäs, 1926. Modellen skänkt till församlingen 1949, och finns i nya kyrkans vapenhus.
 • För belysningen i det stora kyrkorummet är väl sörjt. Vid invigningen 1852 skänktes två ljuskronor, en av rådman Johan Sjödin i Härnösand, samt en efter insamling bland församlingens ungdom.
 • Många andra gåvor som här av utrymmesskäl inte nämnts har i tacksamhet mottagits under årens lopp.