Foto: Josefin Lundholm

Styrnäs kyrka

Styrnäs kyrka invigdes den 15 september 1852 av biskop Israel Bergman. Kyrkan är belägen på en udde i Ångermanälven och har en storslagen utsikt från kyrktornet. Där Styrnäs kyrka står idag har det funnit en kyrka sedan medeltiden. Sannorlikt uppfördes en s.k. missionskyrka på platsen redan under 1100-talets mitt.

Här kan du läsa mer om Styrnäs Gamla kyrka!

I början på 1800-talet väcktes frågan om man skulle bygga en ny kyrka i Styrnäs för att ersätta den gamla som hade börjat bli trång för den växande församlingen. En ivrig förespråkare för nybygget var dåvarande prosten Carl Petter Lindahl, men sockenmännen var tveksamma till de stora kostnader som arbetet skulle medföra. Dessutom var församlingen fäst vid sin gamla kyrka som man under tidigare århundraden hade vårdat och skänkt nya inventarier.

Förutsättning för att en kyrk-rivning skulle få ske var dock att pastorsämbetet skulle inkomma med en utförlig beskrivning av den gamla kyrkan till dåvarande intendentämbetet för arkivering. När definitivt beslut hade fattats och tillstånd erhållits år 1848, hade man dock redan börjat frakta fram byggnadsmaterial.

Arkitekt Johan F Åbom utfärdade ritningen till den nya kyrkan och som byggmästare anlitades Jakob Norin från Norrala i Hälsingland som tillsammans med sina söner ansvarade för arbetet.


Renoveringar 

Styrnäs kyrka har renoverats år 1909 och 1953. Vid kyrkans första restaurering 1909 skänkte kyrkvärden Karl Ekman 16 stycken lampetter av mässing för uppsättning i kyrkorummet. Vid renoveringen 1953 kom elektriska lampetter att sättas upp på fälten mellan fönstren, varvid de tidigare målade bibliska motiven målades över. Kronan av glas som hänger i koret skänktes samma år av Utnäs laxfiskelag.

Här kan du se en förtäckning över föremål som tillhör Styrnäs kyrka!

Restaurering av Styrnäs kyrka klar

Styrnäs kyrka står åter i sin prakt! Restaureringen i två etapper med start 2018 är nu slutförd. Läs mer om projektet och se bilder från arbetet med restaureringen och dess resultat.

Virtuell rundtur i Styrnäs kyrka

Välkommen att kika in i Styrnäs kyrka. Klicka här för en virtuell rundtur.

Kyrkans inredning

För nya kyrkans inredning ansvarade konstnären Olof Hofrén med hjälp av sina lärlingar Lars Dahlbom och Gustav Källström.

.  .  .  .  .  .  .
Predikstolen
Predikstolen på södra väggen har en svagt utsvängd korg, med på det stora mellersta fältet en ängel hållande basun och lagens tavlor, samt på de smalare sidofälten olika emblem syftande på Nya Testamentet. 

Predikstolen är i vitt och guld med snidad dekor.

.  .  .  .  .  .  .
Altartavlan
Altartavlans motiv föreställer Kristi Uppståndelse och är utförd med Fredrik Westins målning i Kungsholms kyrka i Stockholm som förebild.

Altartavlan är målad av Olof Hofrén.

.  .  .  .  .  .  .
Nummertavlorna

På var sida i koret står nummertavlor med rikt snidade ramar.       

.  .  .  .  .  .  .
Belysning

Vid invigningen år 1852 skänktes två ljuskronor, en av rådman Johan Sjödin i Härnösand, samt en efter insamling bland församlingens ungdom.

Kyrkorgeln

Foto: Frida Helgesson

Under 1800-talets senare hälft inköptes dels med egna medel, dels med skänkta bidrag ett orgelverk byggt av orgelbyggaren Ek, vilket blivit omdisponerat vid senare tillfällen.

Staketet

Foto: Frida Helgesson

Kyrkplatsen omgärdas av ett vitt rutmönstrat staket med tornutsmyckade stolpar med vita kors. Utförandet tillskrivs kyrkvärden Oskar Solin. År 2015 renoverades staketet.

Klicka här för att läsa mer om detta!

Kyrkklockorna, ett arv från förr!

Båda Kyrkklockorna från gamla kyrkan hänger idag i den nya kyrkan.
Foto: Frida Helgesson

Båda kyrkklockorna som idag hänger i Styrnäs kyrka kommer ursprungligen från Styrnäs Gamla kyrka. Den stora göts av Carl Jakob Linderberg i Sundsvall 1774 och är prydd med kunglig krona, Kristus på korset, samt riklig text, allt utfört i relief. Lillklockan beskrivs i protokoll av 1831, som "gjuten i uråldrig form, har ingen inskription". Denna klocka omgöts 1841 av Nils Petter Linderberg i Sundsvall och är försedd med försilvrat lövverk, den korsfäste Kristus, det allseende ögat, samt text.

Styrnäs gamla kyrka

Bilder från Styrnäs församling