Styrnäs församlingsråd

Mandatperioden 2022-2025

Per-Henrik Bodin - ordförande

Kajsa Hautala - vice ordförande

Peter Forsberg - kyrkoherde
peter.forsberg@svenskakyrkan.se

Ann-Sofie Vestin - ledamot

Magnus Engqvist - ledamot

Margit Näsholm - ledamot

Sigrid Lundström - ledamot

Juhani Hautala - ersättare

Margit Holmberg - ersättare

 

Kontakt till våra förtroendevalda kan förmedlas genom kramfors.pastorat@svenskakyrkan.se eller 0612-855 00.

Församlingsrådets protokoll

Klicka här för att ta del av protokoll från församlingsrådets sammanträden.