Foto: Alex & Martin/IKON

Samtal & stöd

Ibland känns livet svårt, då kan det vara skönt att få prata med någon som lyssnar. Starten på detta 20-tal har inneburit en särskild prövning i samhället och världen med pandemi och krig i Europa, något som utmanar även vårt själsliga välmående.

Vi finns här när du har det svårt

- För dig som önskar enskilt samtal, själavård eller bikt under tystnadsplikt finns våra präster och diakoner tillgängliga för det.
- För dig som upplever sorg i ditt liv finns möjlighet att delta i en så kallad ”Leva vidare-grupp”, där du får möta och samtala med andra i liknande situation i livet, tillsammans med präst eller diakon som samtalsledare.
- För dig som kämpar med att få familj eller parrelation att fungera finns Familjerådgivningen som ett stöd, läs mer nedan.

För enskilt samtal, kontakta en präst eller diakon

  En manlig präst pratar i mobiltelefon.

  Jourhavande präst

  Behöver du någon att prata med? Jourhavande präst lyssnar. Du kontaktar Jourhavande präst via telefon, digitalt brev eller chatt.

  Att leva vidare

  I sorgen efter en kär anhörig kan man behöva träffa andra som befinner sig i en liknande situation. En gång per termin bjuder vi in till en “Leva vidare-grupp”.

  Familjerådgivning

  Svenska kyrkans familjerådgivning i Härnösands stift finns för er som behöver hjälp med era relationer på ett eller annat sätt. Ett samtalsbesök kostar 100-200 kr och varar i ungefär en timme.

  På ett handtag hänger en skylt med texten Samtal pågår.

  Tystnadsplikt

  Både präster, diakoner och familjerådgivare har tystnadsplikt, men tystnadsplikten ser olika ut beroende på vem du samtalar med.

  Solen lyser igenom ett stort kyrkfönster.

  Bikt i Svenska kyrkan

  Bikten är ett samtal där du tillsammans med en präst får möjlighet att inför Gud lägga fram det du vill be om förlåtelse för.