Foto: Alex & Martin/IKON

Samtal & stöd

Ibland känns livet svårt, då kan det vara skönt att få prata med någon som lyssnar. Just nu upplever vi en särskild prövning i samhället och världen med en pågående pandemi, något som utmanar även vårt själsliga välmående.

Vi vill finnas där för dig när du har det svårt. Prata gärna med oss, vi finns här och vi lyssnar.
- För dig som önskar enskilt samtal, själavård eller bikt under tystnadsplikt finns våra präster och diakoner tillgängliga. Kontaktuppgifter till en präst eller diakon finner du här nedan.
- För dig som upplever sorg i ditt liv finns möjlighet att delta i en så kallad ”Leva vidare-grupp” (på paus från 17 nov 2020, tills vidare), där du får möta andra i liknande situation i livet, med präst eller diakon som samtalsledare.
- För dig som kämpar med att få familj eller parrelation att hålla ihop finns Familjerådgivningen som ett stöd, läs mer nedan.

En manlig präst pratar i mobiltelefon.

Jourhavande präst

Behöver du någon att prata med? Jourhavande präst lyssnar. Du kontaktar Jourhavande präst via telefon, digitalt brev eller chatt.

Att leva vidare

I sorgen efter en kär anhörig kan man behöva träffa andra som befinner sig i en liknande situation. En gång per termin bjuder vi in till en “Leva vidare-grupp”.

Familjerådgivning

Svenska kyrkans familjerådgivning i Härnösands stift finns för er som behöver hjälp med era relationer på ett eller annat sätt. Ett samtalsbesök kostar 100-200 kr och varar i ungefär en timme.

Präst samtalar med människor

Tystnadsplikt inom Svenska kyrkan

Både präster, diakoner och familjerådgivare har tystnadsplikt, men tystnadsplikten ser olika ut beroende på vem du samtalar med.

Solen lyser igenom ett stort kyrkfönster.

Bikt i Svenska kyrkan

Bikten är ett samtal där man tillsammans med en präst får möjlighet att inför Gud lägga fram det man vill be om förlåtelse för.

För enskilt samtal, kontakta en präst eller diakon